• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Stacja Paliw przy ul. Tylnej 7

ul. Tylna 7, 90-348 Łódź
tel. 42 674 10 97