• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Olej napędowy

Dostarczamy olej napędowy firmom zajmującym się usługami komunalnymi, usługami budowlanymi i drogowymi. W wielu przypadkach kupno oleju napędowego na stacji paliw nie jest możliwe. W przypadku różnych prac budowlanych, a zwłaszcza w przypadku inwestycji drogowych sprzęt tankuje się na placu budowy. Nasza firma zajmuje się obsługą firm mających takie potrzeby. 

Dostarczamy olej napędowy identyczny z tym, który sprzedajemy na stacjach. Jest to zawsze olej najwyższej jakości. 

Dla szczególnie wymagających firm spro- wadzamy wyjątkowej jakości olej miejski, dla którego temperatura mętnienia w okresie zimowym jest mniejsza niż minus 34°C.

Obsługujemy wiele znanych i dużych firm budowlanych . Najważniejsze inwestycje w Łodzi powstawały z naszym udziałem. Braliśmy udział w budowie nowych łódzkich zakładów przemysłowych, w modernizacji lotniska Lublinek, w modernizacji i budowie dróg – w tym m.in. obsługiwaliśmy remont Alei Włókniarzy. 

Jesteśmy znani w środowisku łódzkich firm budowlanych, z którymi z powodzeniem, współpracujemy od wielu lat.