• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Legalizacja samochodowych zbiorników LPG

Zbiorniki LPG zainstalowane w Państwa samochodach wymagają dopuszczenia do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Wiąże się to z przeprowadzaniem okresowych badań tych zbiorników. Nasza firma wykonuje takie badania przy udziale inspektorów TDT.

W chwili obecnej przeprowadzamy:

a) badania doraźne zbiorników samochodowych na gaz LPG (propan-butan) w pojazdach samochodowych sprowadzanych z zagranicy zakończone wydaniem decyzji o eksploatacji zbiornika LPG,

b) badania okresowe zbiorników samochodowych na gaz LPG,

c) badania doraźne zbiorników samochodowych na gaz LPG w pojazdach, które uczestniczyły w kolizji  drogowej.

Przeprowadzamy demontaż i montaż zbiornika w pojeździe wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji. 

Dla zbiorników LPG przeprowadzenie badania należy wykonać po 10 letnim okresie eksploatacyjnym, co pozwala na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika na następny okres 10 lat. (Eksploatacja zbiornika nie może być dłuższa niż 20 lat od daty produkcji). 

UWAGA 

Do badania zaleca się maksymalne opróżnienie zbiornika z gazu. 

W celu umówienia dogodnego terminu wykonania badania zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 42 674 11 00.