• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Stacja Paliw przy ul. Obywatelskiej 121

ul. Obywatelska 121, 94-104 Łódź
tel. 42 645 71 39