• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Stacja Paliw przy ul. Rokicińskiej 156A

ul. Rokicińska 156A, 92-412 Łódź
tel. 42 674 44 91