• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Stacja Paliw przy ul. Rzgowskiej 31 w Tuszynie

ul. Rzgowska 31, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 33 53