• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Nowe zasady zakupu oleju opałowego

Szanowni odbiorcy oleju opałowego

21.08.2019 roku została opublikowana ustawa zmieniająca zasady związane z dostawami oleju opałowego na cele związane z ogrzewaniem. W wyniku wprowadzanych zmian obrót olejem opałowym będzie pod znacznie większym nadzorem służb skarbowo - celnych. Każda sprzedaż oleju opałowego będzie musiała być wcześniej zgłaszana do systemu informatycznego, tak zwanej platformy usług elektronicznych skarbowo celnych (w skrócie PUESC), a po dostawie odbiorca oleju opałowego będzie musiał potwierdzać w tym systemie odbiór oleju opałowego, składając przy tym oświadczenie o odebranej ilości oraz o tym, że dostarczony olej opałowy zostanie zużyty w celach grzewczych. Zlikwidowane natomiast zostaną, składane obecnie przy dostawach, oświadczenia papierowe o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze.

Ustawodawca zdając sobie sprawę, że wdrożenie nowych przepisów wymaga czasu, przewidział okres przejściowy, w którym będzie można dokonywać zakupów zgodnie ze starymi jak i zgodnie z nowymi zasadami. Ten okres przejściowy kończy się dopiero 31 marca 2020. Więc mimo dużych zmian, nie ma powodów do obaw. Można zamawiać olej opałowy na dotychczasowych zasadach, a nowe przepisy wprowadzać bez pośpiechu.  Będziemy w tym zakresie maksymalnie pomagać, między innymi poprzez publikowanie informacji na naszej stronie internetowej

Nieco inne zasady obowiązywać będą dla osób fizycznych i podmiotów które nie prowadzą działalności gospodarczej i nieco inne w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W tym drugim przypadku, już obecnie każda dostawa oleju opałowego w ilości większej niż 500 litrów musiała być zgłaszana do systemu PUESC. Od 1 września, jeśli dostawa oleju opałowego będzie kierowana do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, trzeba będzie zgłaszać każdą, nawet najmniejszą ilość oleju opałowego wysyłaną do odbiorcy.

Na wstępie kilka słów na temat systemu zgłoszeń PUESC, który od 2017 roku funkcjonuje w naszym kraju. System ten dotyczył tylko dostaw do firm prowadzących działalność gospodarczą i dostaw większych niż 500 litrów. Po 31.03.2020 korzystanie z systemu zgłoszeń będzie obowiązkowe dla każdej dostawy oleju opałowego zarówno do firm jak i osób fizycznych oraz innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Nasza firma wysyłając paliwo cysterną do odbiorcy musi przesłać do systemu PUESC szereg informacji, w tym: skąd cysterna wyrusza, dokąd jedzie, kto będzie odbiorcą paliwa, ile paliwa wysyła się, jaka cysterna będzie użyta do przewozu, kiedy przewóz się rozpocznie i kiedy ma się zakończyć. Czynności te to tak zwane „generowanie senta”. Dopóki z systemu PUESC nie przyjdzie informacja zwrotna, w której  podawany jest unikatowy numer dla danego zgłoszenia, tak zwany numer SENT, cysterna nie może wyjechać na drogę. Odbiorca po dostawie potwierdza w systemie PUESC odbiór paliwa i określa czy przewóz był zgodny ze zgłoszeniem czy nie. O operacjach wykonywanych przez odbiorcę mówi się potocznie „zamykanie SENT-a”. W wielu przypadkach odbiorcy upoważniają nas jako dostawcę do zamykania SENT-ów w ich imieniu.

Poniżej dodatkowo zamieszczamy dwa linki. Pierwszy z nich to link do ulotki opracowanej przez Ministerstwo Finansów. Drugi link prowadzi do rozporządzenia Ministra Finansów, w którym są formularze zgłoszeniowe jakie będzie trzeba składać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach akcyzy, żeby po 31 marca 2020 roku można było kupić olej opałowy

 Paliwa_opalowe_2019_ulotka_1.pdf

 zgłoszenie rejestracyjne uproszczone

Sprawa zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego wymaga szczegółowego omówienia. Można to zgłoszenie wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego pocztą, a można je wypełnić i wysłać internetowo co jest operacją prostszą, ale wymaga założenia konta podstawowego na stronie www.puesc.gov.pl i tą opcję polecamy. 

Poniżej znajdują się linki do naszych opracowań, które przybliżą te wszystkie zagadnienia. Na początku wydaje to się wszystko bardzo skomplikowane, ale na pewno uda się przez to przebrnąć. Poniżej zamieszczamy w możliwie przystępnej formie informacje na ten temat. W przypadku wątpliwości proszę dzwonić do naszej firmy, będziemy maksymalnie pomagać. I to co ważne - nie ma dużej presji czasowej. Jeszcze do końca marca będzie można kupować olej opałowy na starych zasadach. Proszę zapoznawać się z poniższymi informacjami w tej kolejności w jakiej są te wiadomości zamieszczane.

1. zużywający podmiot olejowy

2. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone

3. zakładanie konta podstawowego na portalu PUESC

4. potwierdzanie odbioru oleju opałowego