• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

zużywający podmiot olejowy

Zgodnie z ostatnimi zmianami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw 21.08.2019, każdy podmiot, który zużywa olej opałowy do celów grzewczych nie będzie mógł po 31 marca 2020 roku kupić oleju opałowego jeżeli nie dokona rejestracji jako tak zwany ZUŻYWAJĄCY POMIOT OLEJOWY (ZPO). Z kolei sprzedawca oleju opałowego nie będzie mógł sprzedać oleju opałowego jeśli nie zarejestruje się jako tak zwany POŚREDNICZĄCY PODMIOT OLEJOWY (PPO). Dopóki sprzedawca nie stanie się PPO, a kupujący nie stanie się ZPO dostawy oleju opałowego będą mogły odbywać się "po staremu" i po dostawie kupujący będzie musiał podpisać oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. Taki stan może trwać do końca marca przyszłego roku. Natomiast jeśli obydwa podmioty - sprzedawca i odbiorca dokonają już rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym wówczas każda dostawa będzie musiała być zgłaszana do systemu informatycznego prowadzonego przez służby celno-skarbowe i w tym systemie potwierdzana. 

Definicja "zużywającego podmiotu olejowego" zapisana jest w ustawie w skomplikowany sposób, ale można tą definicję przedstawić w uproszczony sposób następująco:

"zużywający podmiot olejowy" to każdy odbiorca oleju opałowego, który kupuje i zużywa olej opałowy w celach grzewczych i który dokonał ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO. Nie ma tutaj znaczenia, czy odbiorcą oleju opałowego jest osoba fizyczna, parafia, zakon, posterunek policji, szpital, czy firma prowadząca działalność gospodarczą. Każdy kto kupuje olej opałowy musi stać się "zużywającym podmiotem olejowym" czyli musi dokonać "zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego". Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone to jednorazowa czynność, którą opisujemy w osobnym artykule. Jest to formularz, który trzeba wypełnić, wysłać w taki lub inny sposób do urzędu skarbowego  i otrzymać z urzędu potwierdzenie rejestracji. 

Powrót do artykułu głównego