• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

zgłoszenie rejestracyjne uproszczone

Każdy podmiot, który chce sprzedawać lub kupować olej opałowy musi wysłać do urzędu celnego tak zwane zgłoszenie rejestracyjne uproszczone i otrzymać zwrotnie potwierdzenie rejestracji. Po otrzymaniu potwierdzenia podmiot sprzedający staje się tak zwanym "pośredniczącym podmiotem olejowym" a podmiot który kupuje olej opałowy w celach grzewczych staje się tak zwanym "zużywającym podmiotem olejowym". Zgłoszenia rejestracyjne dotyczą wszystkich kupujących olej opałowy w tym osób fizycznych. Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone składa się co do zasady jednorazowo. Wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 roku. Link do tego rozporządzenia jest poniżej:

rozporządzenie

Można formularze wydrukować, wypełnić i wysłać do odpowiedniego urzędu skarbowego. Odpowiednimi urzędami skarbowymi w województwie łódzkim są trzy urzędy:

Można też formularz wypełnić wstępnie w domu i udać się do najbliższego urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że w każdym urzędzie skarbowym będzie urzędnik, który wprowadzi dane z formularza do systemu informatycznego. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu (czyli m.in. osoby fizycznej) zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż po 7 dniach. Jeśli potwierdzenie będzie wysłane pocztą, to trzeba przyjąć, że od zgłoszenia się do urzędu do czasu ostatecznej rejestracji mogą minąć co najmniej dwa tygodnie. Być może potwierdzenie rejestracji otrzyma się w urzędzie od razu - ale jak się ukształtuje praktyka - trudno w tej chwili powiedzieć. 

Jakie dane trzeba przygotować, żeby wypełnić, albo dać do wypełnienia w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne uproszczone ? - poniżej wymienione są najważniejsze elementy niezbędne do wpisania do formularza zgłoszeniowego w przypadku osoby fizycznej:

1) należy podać dane osoby posiadającej piec z adresem zamieszkania i adresem korespondencyjnym i PESEL-em tej osoby

2) należy zaznaczyć okienka "zgłoszenie" i "zużywający podmiot olejowy"

3) należy podać liczbę urządzeń grzewczych, a następnie podać dane wszystkich posiadanych urządzeń grzewczych zasilanych olejem opałowym w tym: rodzaj (producent pieca), typ pieca, jego moc, przewidywane zużycie roczne oleju opałowego, miejsce (adres) instalacji pieca wraz z danymi geolokalizacyjnymi. 

I w tym miejscu kilka dodatkowych wyjaśnień i uwag. Po pierwsze zgłoszenie dokonywane jest jednokrotnie. Dane dotyczące zużycia rocznego mogą być danymi przybliżonymi. Jeśli po jakimś czasie właściciel pieca zorientuje się, że ilość faktycznego rocznego zużycia jest inna niż w zgłoszeniu, to mimo rozbieżności nie będzie musiał zgłoszenia aktualizować. Natomiast istnieje obowiązek aktualizacji zgłoszenia w takich przypadkach jak na przykład wymiana pieca na inny, albo całkowita rezygnacja z ogrzewania olejem opałowym. Na przesłanie aktualizacji będzie 7 dni. Najbardziej kłopotliwe może być podanie danych geolokalizacyjnych pieca. Chodzi tutaj o długość i szerokość geograficzną. Wyjaśniamy jak te dane uzyskać. Należy wejść na stronę internetową: google.com/maps (mapy google), wpisać adres, pod którym znajduje się piec, sprawdzić czy wskaźnik na mapie pojawił się faktycznie w naszym miejscu zamieszkania, następnie najechać "myszką" na wskaźnik, nacisnąć prawy przycisk "myszki" i "kliknąć" na napis "co tu jest?". Wówczas na dole strony pojawi się szerokość i długość geograficzna. W przypadku trudności z określeniem danych geolokalizacyjnych proszę do nas telefonować - pomożemy te dane uzyskać. 

W potwierdzeniu rejestracji urząd skarbowy przyśle między innymi unikatowy numer identyfikacyjny pieca. Tym numerem trzeba się będzie posługiwać składając zamówienie. 

Prostszym rozwiązaniem jest jednak wysłanie "zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego" drogą informatyczną poprzez stronę www.puesc.gov.pl . W tym przypadku należy jednak wcześniej założyć na tym portalu tak zwane konto podstawowe osoby fizycznej. Nie jest to operacja skomplikowana i opisujemy ją w osobnym artykule. Z wielu powodów polecamy to rozwiązanie, bowiem ułatwi to późniejsze potwierdzanie odbioru oleju opałowego. 

Mając już swoje konto podstawowe należy się zalogować na portalu www.puesc.gov.pl . Przycisk do logowania jest z prawej strony na górze strony. Po podaniu adresu mailowego, który był podany przy zakładaniu konta podstawowego  i hasła do konta podstawowego widok strony będzie następujący: 

Trzeba wybrać kwadrat "PALIWA OPAŁOWE". Wówczas wyświetli się kolejna strona wyglądająca następująco:

 Trzeba wtedy wybrać kwadrat ZGŁOSZENIE AKC-RU. Pojawi się wówczas formularz do wypełnienia. Będzie trzeba wpisać do niego te dane, o których napisaliśmy wcześniej. Poniżej dwa obrazki dotyczące tego formularza. 

Wybrać trzeba właściwy urząd skarbowy z trzech podanych wcześniej i wypełnić żółte pola z wyjątkiem pola idSISC, które dla osób fizycznych nie jest obowiązkowe.

Jeśli chodzi o dane geolokalizacyjne pieca to w tym przypadku sprawa jest prostsza. Po wpisaniu adresu i wciśnięciu przycisku "znajdź na mapie" dane geolokalizacjne zostaną odszukane przez system. Po wypełnieniu całości trzeba jeszcze zaznaczyć kwadracik w punkcie 9 i formularz zatwierdzić. Formularz można zatwierdzić równocześnie go podpisując (uwiarygadniając). Można to zrobić tak zwanym profilem zaufanym jeśli ktoś taki profil posiada, ale można to również zrobić podając swój przychód za 2017 rok. Wówczas powinna pojawić się możliwość otrzymania potwierdzenia rejestracyjnego AKC-PRU. Odczytać to potwierdzenie będzie można wchodząc na stronę paliwa opałowe i klikając na kwadracik "kody transakcyjne"

Pojawi się możliwość odczytania potwierdzenia AKC-PRU w formacie PDF. 

powrót do artykułu głównego