• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

potwierdzanie odbioru oleju opałowego

Obecnie przy każdej dostawie oleju opałowego wypisywane jest oświadczenie, na którym odbiorca oleju opałowego potwierdza, że kupiony olej opałowy przeznaczy na cele opałowe. To oświadczenie jest niezbędne, żeby przy sprzedaży oleju opałowego zastosować dużo niższą stawkę akcyzy niż w przypadku sprzedaży oleju napędowego. Zmienione prawo w tym zakresie likwiduje docelowo oświadczenia papierowe zastępując je oświadczeniami składanymi w systemie informatycznym służb celno - skarbowych. Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo. Nowe zasady muszą obowiązywać najpóźniej 31 marca 2020 roku. Ale już wcześniej dostawy oleju opałowego będą się mogły odbywać na nowych zasadach, o ile podmiot który sprzedaje olej opałowy zarejestruje się jako tak zwany "pośredniczący podmiot olejowy" a odbiorca oleju opałowego zarejestruje się jako tak zwany "zużywający podmiot olejowy". O tym, jakie warunki należy spełnić żeby stać się "zużywającym podmiotem olejowym" napisaliśmy w osobnych artykułach: zużywający podmiot olejowy oraz zgłoszenie rejestracyjne uproszczone. Krótko mówiąc "zużywającym podmiotem olejowym" jest każdy kto wykorzystuje olej opałowy w celach grzewczych i dokonał tak zwanego "zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego". 

W przypadku dostawy oleju opałowego zgodnie z nowymi zasadami, sprzedawca przed wyjazdem cysterny będzie musiał zgłosić tą dostawę do systemu informatycznego służb celno - skarbowych, czyli zgłosić w tak zwanym systemie PUESC. Odbiorca natomiast  po dostawie będzie musiał potwierdzić na portalu PUESC, że otrzymał olej opałowy i potwierdzić, że przeznaczy olej opałowy na cele związane z ogrzewaniem. Jeżeli odbiorca oleju opałowego posiada tak zwane konto podstawowe utworzone w systemie PUESC to potwierdzenie dostawy będzie czynnością bardzo prostą. Jak założyć konto podstawowe napisaliśmy o osobnym artykule: zakładanie konta podstawowego na portalu PUESC . Ale potwierdzanie dostaw dla osób fizycznych może być czynnością jeszcze prostszą, o ile odbiorca będzie posiadał tak zwane "kody transakcyjne". Kod transakcyjny to ciąg znaków. W przypadku posiadania kodu transakcyjnego po dostawie odbiorca wręczy dostawcy kod transakcyjny i dostawca (kierowca cysterny) będzie mógł - będzie upoważniony - potwierdzić dostawę zamiast odbiorcy. Potwierdzenie dostawy powinno odbyć się w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa. Pozostaje pytanie skąd wziąć kody transakcyjne. Posiadacz konta podstawowego na portalu PUESC wygeneruje kody transakcyjne wchodząc w zakładkę "kody transakcyjne" - widok poniżej:

Będzie można wygenerować jeden kod lub więcej i po każdej dostawie wręczać kierowcy tylko jeden kod transakcyjny. Czyli musi obowiązywać zasada: jedna dostawy - jeden kod transakcyjny. Odbiorcy nieposiadający konta podstawowego na portalu PUESC będą otrzymywać kody transakcyjne z urzędu skarbowego, choć w tej chwili te sprawy są w fazie organizacyjnej i tak do końca nie wiadomo jak się to ostatecznie poukłada. Na pewno założenie konta podstawowego na portalu PUESC jest z wielu względów opcja optymalną. Wówczas nie trzeba będzie składać wizyt w urzędzie skarbowym. Przy osobie zainteresowanej (która może być osobą w zaawansowanym wieku) może na kilkanaście minut usiąść osoba potrafiąca korzystać z komputera i pomoże wypełnić zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, odbierze potwierdzenie rejestracji, wygeneruje przykładowo 3 kody transakcyjne i przekaże osobie zainteresowanej numer, pod którym piec jest zarejestrowany w systemie i kody transakcyjne. Osoba zainteresowana odbiorem oleju opałowego nie będzie już wtedy musiała korzystać z komputera. Przy zamawianiu oleju opałowego poda numer identyfikacyjny pieca, a przy dostawie poda kierowcy kod transakcyjny. Całą resztą zajmie się dostawca oleju opałowego. Nie będzie wtedy również oświadczenia papierowego o przeznaczeniu oleju opałowego. Jak system wejdzie w życie może to wszystko okazać się bardzo proste, choć teraz tak to nie wygląda. 

Nieco bardziej skomplikowany sposób postępowania będzie w przypadku odbiorców będącymi firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wówczas zakładanie kont na portalu PUESC będzie obowiązkowe, podobnie jak potwierdzanie odbioru, ale to osobny temat. 

Wypada również wspomnieć, że jeśli obowiązek potwierdzenia dostawy nie będzie spełniony, wówczas odbiorca, nawet taki, który jest tylko osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej będzie mógł być obciążony karą w wysokości 1000 zł. 

W przypadku wątpliwości proszę się z nami kontaktować telefonicznie. 

powrót do artykułu głównego