• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

O firmie

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które zostało założone w 1991 roku przez małżeństwo Małgorzatę i Andrzeja Miodek, które już ponad 15 lat funkcjonuje w tej samej formie prawnej. Jedyną zmianą organizacyjną było - wymagane przepisami prawa - obowiązkowe przekształcenie w spółkę jawną. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia.

Podstawowe dane firmy
PPHU „OKTAN” Miodek Andrzej Miodek Małgorzata Spółka Jawna
ul. Tylna 7 
90-348 Łódź 
NIP: 725-001-73-24
REGON: 004309349
KRS: 0000099825
Główne kierunki naszej działalności to:
 

Obecnie firma prowadzi cztery cztery stacje paliw, w tym trzy na terenie Łodzi i jendą w Tuszynie (szczegółowy wykaz stacji w zakładce Nasze Stacje Paliw).

Działalność specjalistyczną rozpoczęliśmy w 1996, działając na początku tylko pod nadzorem Kolejowego (Transportowego) Dozoru Technicznego. Stopniowo zwiększaliśmy zakres działania rozpoczynając współpracę z WDT i UDT.

Usługi specjalistyczne prowadzimy obecnie przy ul. Rokicińskiej 156A w Łodzi. W 2006 roku zakończyliśmy pierwszą część prac związanych z modernizacją warsztatu. Firma zatrudnia 30 pracowników zarówno z dużym doświadczeniem zawodowym jak również młodych, którzy w niedalekiej przyszłości staną się równorzędnymi partnerami dla swoich starszych kolegów.