• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Opis i rodzaje usług

Działalność specjalistyczną rozpoczęliśmy w 1996

działając na początku tylko pod nadzorem Kolejowego (Transportowego) Dozoru Technicznego. Stopniowo zwiększaliśmy zakres działania rozpoczynając współpracę z WDT i UDT. Początkowo usługi specjalistyczne prowadziliśmy w wynajętym warsztacie znajdującym się w Łodzi, przy ul. Elektronowej 8, natomiast od kilku lat pracujemy w nowym miejscu, przy ul. Rokicińskiej 156 w Łodzi.

Zarówno kierownictwo, jak i większość pracowników zajmujących się naprawami poddozorowymi pracuje w naszej firmie od momentu rozpoczęcia tej działalności. Cysterny, zbiorniki transportowe, zbiorniki stacjonarne podziemne na paliwa nie mają przed nami tajemnic.

Nasze przedsiębiorstwo posiada następujące uprawnienia Dozoru Technicznego:

Do naprawy i modernizacji zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3. według ADR, oraz zbiorników transportowych przyznane przez Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego (obecnie Transportowego Dozoru Technicznego -TDT) 12.07.1996 roku, 

nr decyzji: KDT – N – 48/96

Uprawnienia do wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dnia 02.09.2003 roku, 

nr decyzji UC-14-176-N/1-03

Do naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych eksploatowanych w resorcie Obrony Narodowej, przyznane przez Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) 12.06.2002 roku, 

nr decyzji: 19-01/WDT/UCB/02

Uprawnienia do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego w wyniku postępowania prowadzonego przed Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego, przyznane 22.06.2007 roku, 

nr decyzji DT-ZB-066/07