• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Ramowy zakres usług

Usługi oferowane przez Zakład Usług Specjalistycznych firmy "OKTAN"

Budowa stacji paliw
• doradztwo
• projektowanie z uzyskaniem pozwoleń
• budowa stacji „pod klucz”
• wykonywanie poszczególnych elementów stacji zgodnie z życzeniem klienta

Zbiorniki paliwowe
• doradztwo
• sprzedaż
• montaż
• montaż oprzyrządowania
• naprawy, wymiana oprzyrządowania
• montaż studzienek
• wspawanie króćców
• udział w legalizacji zbiornika z UM
• litrażowanie zbiornika
• stworzenie tabel redukcyjnych zbiornika
• stworzenie drugiego płaszcza
• czyszczenie
• naprawy uszkodzeń ścianek zbiornika
• uszczelnianie zbiornika
• próba szczelności
• przygotowanie dokumentacji dla UDT, WDT i GUM
• pomiar grubości ścianek
• przeprowadzenie rewizji wewnętrznej
• pomoc w uzyskaniu zatwierdzenia typu GUM

Rurociągi paliwowe
• doradztwo
• sprzedaż
• montaż
• naprawa
• próba szczelności

Zawory oddechowe zbiorników
• sprzedaż
• montaż
• sprawdzenie poprawności działania

System automatyki stacji paliw
• doradztwo
• sprzedaż
• montaż 
• obsługa
• naprawy

Systemy monitoringu zbiorników
• doradztwo
• sprzedaż
• montaż
• obsługa
• naprawy
• programowanie

Samochodowe zbiorniki LPG
• legalizacja przy współpracy z TDT
• duplikaty poświadczenia zbiornika LPG

Spawanie
• spawanie stali i aluminium na życzenie klienta

Cysterny
• doradztwo
• sprzedaż instalacji wydawczych
• sprzedaż elementów instalacji wydawczych
• naprawy instalacji wydawczych
• regulacje instalacji wydawczych
• legalizacje z UM instalacji
• próby szczelności
• hydrauliczne próby ciśnieniowe
• przygotowanie cystern do badań pośrednich
• przygotowanie cystern do badań okresowych
• naprawy cystern
• modernizacje cystern
• uzupełnianie dokumentacji cystern
• wykonywanie dokumentacji cystern sprowadzonych z zagranicy
• sprzedaż elementów armatury cystern paliwowych oraz do przewozów materiałów sypkich

Odmierzacze paliwowe i LPG
• doradztwo
• sprzedaż
• montaż
• przyłączenie do automatyki stacji
• sprawdzenie poprawności działania
• regulacje
• naprawy hydrauliki odmierzaczy
• naprawy elektroniki odmierzaczy
• legalizacje z udziałem UM