• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Zbiorniki stacjonarne

Zbiorniki

Zbiorniki na materiały ciekłe zapalne weszły w krąg naszego zainteresowania w 2002 roku w związku z objęciem tych zbiorników dozorem technicznym. Dla istniejących zbiorników od roku 2002 wykonujemy próby szczelności i dokumentacje rejestracyjne. Nasze dokumentacje były zawsze wykonywane na podstawie pomiarów przeprowadzanych z natury, z wnętrza zbiornika. Prace na stacjach paliw zawsze staraliśmy się wykonywać w taki sposób, aby praca stacji była zakłócona w minimalnym stopniu. Dokumentacja była w imieniu prowadzącego stację przedkładana i uzgadniana w odpowiedniej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Współpracowaliśmy z oddziałami UDT w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Wrocławiu, Lublinie, Płocku, Słupsku. Nasze dokumentacje spełniają rygorystyczne wymagania stawiane przez UDT. 

Oprócz standardowych prac związanych z wykonywaniem dokumentacji i próby szczelności zbiornika, prowadziliśmy również prace związane z naprawami i modernizacjami zbiorników, w tym prace wymagające spawania. Wykonujemy wstawki w przypadku perforacji płaszcza, uzupełniamy spawy, wstawiamy nowe króćce, np. przy montażu urządzeń pomiarowych. Prace prowadziliśmy do tej pory na około 100 stacjach paliw, czyli mieliśmy do czynienia z setkami zbiorników.

 

Metoda badania szczelności zbiorników.
Stosowana przez nas metoda badania szczelności zbiorników – uznana przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego - to ‘”metoda gazowa ciśnieniowa z pośrednim pomiarem szczelności zbiornika, poprzez badanie spadku ciśnienia”. Jest to bardzo precyzyjna metoda, w której z bardzo dużą dokładności mierzy i rejestruje się ciśnienie i temperaturę wewnątrz zbiornika. Pomiar trwa cztery godziny. W czasie pomiaru temperatura wewnątrz zbiornika, mierzona w trzech punktach nie może się zmienić o więcej niż 0,3 stopnia C, a ciśnienie nie może w tym czasie spaść o więcej niż 0,5 kPa. Wszystkie pomiary są z założoną częstotliwością rejestrowane w pamięci urządzenia pomiarowego i opracowywane następnie komputerowo. Metoda wymaga, aby zbiornik przed pomiarem był opróżniony i wyczyszczony. Jest to metoda optymalna w przypadku, gdy zbiornik i tak musi być wyczyszczony (litrażowanie, rewizja wewnętrzna). Opisana metoda badania szczelności ma tę dodatkową zaletę, że prowadzona jest przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia eksploatacyjnego. Stwierdzenie szczelności w takich warunkach daje większą pewność, że zbiornik będzie zachowywał się bezawaryjnie przy normalnych warunkach eksploatacyjnych.