• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Witamy

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które zostało założone w 1991 roku przez małżeństwo Małgorzatę i Andrzeja Miodek i które już ponad 15 lat funkcjonuje w tej samej formie prawnej. Jedyną zmianą organizacyjną było - wymagane przepisami prawa - obowiązkowe przekształcenie w spółkę jawną. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia.