• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Wszystko dla stacji paliw

Stacje paliw to obiekty handlowe wyposażone w szereg urządzeń niezbędnych do prowadzenia na nich sprzedaży. Tu nie wystarczy lada, kasa i lodówka. Potrzebne są zbiorniki, rurociągi, dystrybutory, separatory, czasem ochrona katodowa, systemy monitorowania wycieków, systemy kontroli poziomu paliw w zbiornikach oraz zarządzania stacją. Większość z tych urządzeń podlega kontroli odpowiednich urzędów. Kontrola wiąże się często z przeprowadzeniem odpowiednich badań okresowych. Prawo wymusza dostosowanie tych obiektów do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Niezależnie od uregulowań prawnych dynamika rynku paliwowego zmusza właścicieli stacji do ich stałej modernizacji aby móc sprostać rosnącej konkurencji. Wszystko to sprawia, że obiekty stacji paliw wymagają profesjonalnego serwisu. Nie chcemy tu umniejszać roli właścicieli tych obiektów, w przeważającej większości ludzi bardzo przedsiębiorczych i zaradnych, ale z wieloma problemami bez udziału specjalistów nie będą sobie w stanie poradzić. Oferujemy zatem Państwu następujące usługi:

-badania okresowe i doraźne zbiorników paliwowych 
-badania okresowe czujników wycieku
-badania okresowe zaworów oddechowych 
-udział w litrażowaniu zbiorników
-dostawę i posadowienie nowych zbiorników
-naprawy i modernizacje wymienionych wyżej urządzeń
-naprawy i modernizacje rurociągów paliwowych
-udział w litrażowaniu dystrybutorów
-dostawę i montaż nowych dystrybutorów
-naprawy, dostawę i montaż nowych systemów pomiarowych i monitorujących wycieki.

Zapraszamy serdecznie do współpracy