• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Cysterny

W przypadku cystern lub zbiorników transportowych do przewozu materiałów sypkich wykonujemy wszelkie niezbędne czynności związane z pierwszym przyjęciem pod dozór pojazdu sprowadzonego z zagranicy, a dla cystern lub zbiorników znajdujących się pod dozorem wykonujemy wszelkie naprawy, badania lub modernizacje niezbędne do przedłużenia dozoru technicznego. Wykonujemy dokumentacje rejestracyjne wymagane przez Transportowy Dozór Techniczny zawierające paszport, niezbędne obliczenia, schematy, rysunki zbiornika i łączenia zbiornika z podwoziem, instrukcje w języku polskim. Wykonujemy niezbędne naprawy, pomiary grubości, oznakowania, próby szczelności zbiornika i węży spustowych, próbę ciśnieniową, przygotowujemy cysternę do rewizji wewnętrznej.

W przypadku cystern, które nie mają wzmocnień bocznych albo osłon armatury górnej, mają nieszczelne przegrody lub mają inne wady wymagające spawania, wykonujemy i uzgadniamy dokumentację naprawczą i wykonujemy prace spawalnicze. Dla cystern już zarejestrowanych w kraju, w czasie badań pośrednich lub okresowych wykonujemy standardowe naprawy i próby odpowiednio dokumentując wykonane czynności. 

Podobny zakres prac dotyczy cystern zarejestrowanych w Wojskowym Dozorze Technicznym. Współpracujemy z licznymi Jednostkami Woskowymi z okręgu łódzkiego, ale również z dalszych rejonów Polski. Dojazd i wykonywanie prac na miejscu nie stanowi dla nas problemu.